Szewc bez butów chodzi / The shoemaker's children are ill-shod